Dit is de privacyverklaring van Daadkracht Personal Training & Lifestyle Coaching, Bloemendaalseweg 275, 2051 GE, Overveen, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71134778.

INTAKE & START VAN HET TRAJECT

Om verantwoord en doelgericht advies en training voor u te kunnen waarborgen plannen we voorafgaand aan een traject een intakegesprek in om de doelstellingen in kaart te brengen en een inschrijfformulier in te vullen. Dit is van belang om u van passende persoonlijke begeleiding te kunnen voorzien.

EIGEN RISICO

Ieder gebruik van onze diensten is geheel op eigen risico. Voor het aannemen van ons advies of deelname aan de trainingen dient u ervan verzekerd te zijn dat dit voor u medisch verantwoord is. Het kan zijn dat wij u vragen na het intakegesprek uw arts te raadplegen als wij hier enige twijfels over hebben. Daarnaast dient u zelf verzekerd te zijn tegen ongevallen.

TRAININGSREGLEMENTEN

Gezamenlijk plannen wij de sessies op een gewenst tijdstip in. Als er een gegronde reden is waarom een sessie niet door kan gaan, van uw of onze kant, dan plannen we in overleg een ander tijdstip in. Als een sessie verzet wordt, dan zijn er voor u geen financiële gevolgen. Als u de sessie minder dan 24 uur voor de afspraak afzegt, kunnen wij genoodzaakt zijn de

sessie in rekening te brengen. Wij verzoeken u tijdig aanwezig te zijn zodat de sessie zonder vertraging kan starten. Als u te laat bent, dan wordt uw sessie mogelijk ingekort zodat de volgende sessie op tijd kan beginnen.

RESULTATEN

Wij reiken u alle tools aan om een gezonde en duurzame leefstijl eigen te maken. Dit doen we door professionele begeleiding in de vorm van lifestyle coaching en personal training. De persoonlijke sessies en uw voedings- en trainingsschema worden op deskundige wijze en op maat gemaakt. Wij kunnen echter niet instaan voor uw resultaat, u bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen succes en welslagen.

BETALING

Aan de hand van uw doelstellingen wordt bepaald hoeveel sessies nodig zijn om dit te realiseren. Voorafgaand aan het traject ontvangt u een factuur waarvoor u een betalingstermijn heeft van 14 dagen. Bij het niet voldoen van de rekening kunnen wij besluiten de sessies te stoppen tot betaling is voldaan. Als wij over moeten gaan tot incasso van de vordering, bent u tevens de incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. De genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

OVERMACHT, VAKANTIES EN ALGEMENE ERKENDE FEESTDAGEN

Wanneer een trainer ziek is of op vakantie gaat kunnen we genoodzaakt zijn een sessie te cancelen. In overleg zoeken we dan naar een alternatief. Op algemene erkende feestdagen kan het zijn dat de activiteiten niet doorgaan.

VERTROUWELIJKHEID

Om u kwalitatieve en persoonlijke service te bieden, hebben wij bepaalde gegevens van u nodig. Wij nemen strikte vertrouwelijk­heid in acht met betrekking tot de informatie die u ons geeft. Uw persoonlijke gegevens worden enkel en uitsluitend voor administratieve en coachingsdoeleinden gebruikt.